ENEL-MONT 

d.o.o.  ZA ENERGETIKU, ELEKTRONIKU I MONTAŽU


ENEL-MONT d.o.o. za energetiku, elektroniku i montažu društvo nastalo izdvajanjem dijela resursa iz ENEL Inženjering za energetiku i elektroniku d.o.o. kao rezultat njegove prilagodbe gospodarskoj situaciji i problemima koje je ona donijela. ENEL-MONT tako nastavlja tradiciju ENELA nastojeći suvremenim pristupom zadovoljiti sve potrebe korisnika glede profesionalnog odnosa, stručnih rješenja, kvalitete, cijene i rokova, što ostvaruje suradnjom s velikim brojem podugovaratelja i vanjskih suradnika, uglednim referencama vlastitog i angažiranog osoblja, elastično prilagođavajući kapacitet potrebama u skladu s izvršenjem ugovornih obveza.